جذابیت کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه معاملات بورس

جذابیت: کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه معاملات بورس تالار منطقه ای سهم و حق تقدم

گت بلاگز اخبار اجتماعی آلودگی هوا عامل فوت هر سال 33 هزار نفر ایرانی

رییس انجمن علمی بهداشت محیط کشور عزیزمان ایران با اشاره به اهمیت تأمین بهداشت محیط، گفت: در کشور عزیزمان ایران هر سال 33 هزار نفر به علت آلودگی هوا در معرض خطر

آلودگی هوا عامل فوت هر سال 33 هزار نفر ایرانی

آلودگی هوا عامل فوت هر سال 33 هزار نفر ایرانی

عبارات مهم : ایران

رییس انجمن علمی بهداشت محیط کشور عزیزمان ایران با اشاره به اهمیت تأمین بهداشت محیط، گفت: در کشور عزیزمان ایران هر سال 33 هزار نفر به علت آلودگی هوا در معرض خطر فوت قرار می گیرند.

به گزارش ایسنا، پرفسور«علیرضا مصداقی نیا» در بیستمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بهداشت محیط و توسعه پایدار که به میزبانی استان یزد برگزار شد، با بیان این که کشور عزیزمان ایران سومین کشور به لحاظ جمعیت و 18 کشور از نظر مساحت در دنیا و 17 کشور پرجمعیت دنیاست، اظهار کرد: برخورداری از اقلیم های متفاوت از جمله شاخصه های کشور عزیزمان ایران است.

آلودگی هوا عامل فوت هر سال 33 هزار نفر ایرانی

وی تغییرات جمعیتی را از جمله پرسشها کشور عزیزمان ایران دانست و افزود: در حال حاضر بیش از 70 درصد جمعیت کشور عزیزمان ایران شهرنشین هستند و مابقی دِه نشین هستندو این در حالی است که در قبل از این آمار جمعیتی کشور عزیزمان ایران در حالت معکوس با شرایط فعلی بوده است.

رییس انجمن علمی بهداشت محیط کشور عزیزمان ایران در ادامه با بیان این که توجه به مدیریت تولید و مصرف مواد غذایی را یکی از ضرورت های اجرایی در جهت تأمین بهداشت محیط بیان کرد و گفت: سرمایه گذاری در حوزه تأمین بهداشت محیط به طور کامل نقش مهمی در کم کردن هزینه های درمانی ایفا می کند.

رییس انجمن علمی بهداشت محیط کشور عزیزمان ایران با اشاره به اهمیت تأمین بهداشت محیط، گفت: در کشور عزیزمان ایران هر سال 33 هزار نفر به علت آلودگی هوا در معرض خطر

مصداقی نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش آلودگی هوا در تأمین سلامت عمومی جامعه، تصریح کرد: در کشور عزیزمان ایران هر سال 33 هزار نفر به علت آلودگی هوا در معرض خطر فوت قرار می گیرند.

این مقام مسئول با بیان این که عدم تعادل بارش باران در نقاط متفاوت یکی دیگر پرسشها کشور عزیزمان ایران هست، اظهار کرد: خشکسالی های مستمر و گسترده از دیگر پرسشها کشور عزیزمان ایران در حوزه بارش باران است.

وی خاطرنشان کرد: تغییرات آب هوایی عامل بروز بسیاری از بیماری های موجود، مهاجرت های جمعیتی و خشکسالی های مستمر است.

آلودگی هوا عامل فوت هر سال 33 هزار نفر ایرانی

رییس انجمن علمی بهداشت محیط کشور عزیزمان ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که مصرف کودهای شیمیایی چند برابر شده است هست، گفت: مصرف این کودها باعث آلودگی منابع آبی کشور می شود.

وی با بیان این بهداشت محیط در شهرهای شمالی کشور عزیزمان ایران دارای وضعیتی نامطلوب هست، اظهار کرد: برطرف پرسشها بهداشت محیط مستلزم همکاری و همراهی مستمر وزارت منزل ها و دست اندرکاران دستگاه های متفاوت کشور است.

رییس انجمن علمی بهداشت محیط کشور عزیزمان ایران با اشاره به اهمیت تأمین بهداشت محیط، گفت: در کشور عزیزمان ایران هر سال 33 هزار نفر به علت آلودگی هوا در معرض خطر

مصداقی نیا در ادامه جنگل زدایی را از دیگر مهمترین معضلات حوزه بهداشت محیط دانست و بیان کرد: طی 30 سال گذشته مساحت جنگل های کشور عزیزمان ایران به نصف کم کردن یافته است.

این مقام مسئول در آخر با اشاره ماده پنجم برنامه پنجم توسعه در مورد برخورد با آلاینده های زیست محیطی، خاطرنشان کرد: متأسفانه علی رغم تدوین برنامه های نیرومند در مورد حفظ بهداشت محیط، قوانین آن طور که باید و شاید اجرا نمی شوند.

آلودگی هوا عامل فوت هر سال 33 هزار نفر ایرانی

واژه های کلیدی: ایران | آلودگی | آلودگی | ایرانی | بهداشت | آلودگی هوا | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog