جذابیت کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه معاملات بورس

جذابیت: کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه معاملات بورس تالار منطقه ای سهم و حق تقدم

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی باید حمل‌ونقل را از بزرگراه به ریل انتقال دهیم/ بازسازی بافت فرسوده با اعطای ت

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تأکید کرد: باید جهت مصرف انرژی، کم کردن آلودگی هوا، کم کردن ترافیک و زیاد کردن ایمنی حمل و نقل در کشور را از بزرگراه به ریل انتقال ی

باید حمل‌ونقل را از بزرگراه به ریل انتقال دهیم/ بازسازی بافت فرسوده با اعطای ت

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی : باید حمل ونقل را از بزرگراه به ریل انتقال دهیم/ بازسازی بافت فرسوده با اعطای تسهیلات ۸ درصدی

عبارات مهم : ماشین

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تأکید کرد: باید جهت مصرف انرژی، کم کردن آلودگی هوا، کم کردن ترافیک و زیاد کردن ایمنی حمل و نقل در کشور را از بزرگراه به ریل انتقال یافته کنیم.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در جلسه کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تقدیر از کمیسیون برنامه بودجه مجلس و با بیان اینکه چند برنامه محوری در نظر گرفته شده است که باید جهت آن کارها ملی انجام دهیم حمل ونقل و شهرسازی را به عنوان دو عنوان مهم در این برنامه یادآور شد، گفت: هر دو مقوله حمل ونقل و شهرسازی در کشور ما ماشین محور است و زمانی که نظام ماشین محور حاکم باشد، نتیجه اش تنزل کیفیت زندگی و دشواری در امکان جابه جایی و حرکت می شود.

باید حمل‌ونقل را از بزرگراه به ریل انتقال دهیم/ بازسازی بافت فرسوده با اعطای ت

سرعت رشد اتومبیل بیش از سرعت احداث آزادراه است

آخوندی با بیان اینکه هرچه بخواهیم آزادراه و بزرگ راه احداث کنیم ولی سرعت رشد اتومبیل در کشور بیش از سرعت احداث آزادراه هست، گفت: البته ما مخالف تولید ماشین نیستیم ولی نیازمند طرح ملی هستیم که بتواند مسئله شهرسازی و حمل ونقل را حل کند.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تأکید کرد: باید جهت مصرف انرژی، کم کردن آلودگی هوا، کم کردن ترافیک و زیاد کردن ایمنی حمل و نقل در کشور را از بزرگراه به ریل انتقال ی

وی افزود: تمامی خودروهای ما در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب ۷.۱ میلیون بوده که در حال حاضر به ۲۰ میلیون دستگاه رسیده و این درحالی است که بزرگراه های ما ۱۰ برابر نشده است و آینده نگری می شود در ۱۰ سال آینده این تعداد ماشین به ۳۵ میلیون دستگاه برسد.

انجام هر سال ۷۰۰ میلیون نفر سفر بین پایتخت کشور عزیزمان ایران و حومه و حومه و تهران

آخوندی در ادامه با بیان اینکه در کلان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هر سال ۷۰۰ میلیون نفر سفر بین پایتخت کشور عزیزمان ایران و حومه و حومه و پایتخت کشور عزیزمان ایران صورت می گیرد، گفت: این عدد بسیار سرسام آور است و در حوزه کلان شهرها نیز با کمی نوسان تکرار می شود.

باید حمل‌ونقل را از بزرگراه به ریل انتقال دهیم/ بازسازی بافت فرسوده با اعطای ت

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه تمام این سفرها با ماشین انجام می شود، افزود: این به معنای اتلاف وقت زیاد کردن حجم ترافیک، عدم ایمنی، مصرف انرژی و آلودگی هوا است.

وی تأکید کرد: برنامه ما این است که باید حمل ونقل را از بزرگراه به ریل انتقال دهیم به گونه ای که به جایی برسیم که استفاده از حمل ونقل ریلی وارد زندگی مردم شود به طوری که نخستین گزینش آنها بعد از خروج از منزل گزینش حمل ونقل ریلی به جای حمل ونقل خودرویی باشد که این اتفاقی بسیار سخت است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تأکید کرد: باید جهت مصرف انرژی، کم کردن آلودگی هوا، کم کردن ترافیک و زیاد کردن ایمنی حمل و نقل در کشور را از بزرگراه به ریل انتقال ی

آخوندی افزود: باید سفرهای طولانی و تکرار شونده را از ماشین به ریل انتقال یافته کرده و استفاده از بزرگراه را تنها جهت سفرهایی کوتاه و غیرتکرار شونده بگذاریم که این مهم نیازمند عوض کردن در مدل حمل و نقل در کشور است که در این زمینه مقدمات آن را فراهم کرده و این طرح را در دو شورای عالی شهرسازی و ترابری به تصویب رسانده ایم.

باید پشت هر اسکله ریل وجود داشته باشد

باید حمل‌ونقل را از بزرگراه به ریل انتقال دهیم/ بازسازی بافت فرسوده با اعطای ت

آخوندی تصریح کرد: باید به جایی برسیم که پشت هر اسکله در بنادر نیز ریل وجود داشته باشد و باری که از کشتی تخلیه می شود به جای ماشین با قطار حمل شود این کاری است که در تمام دنیا در حال انجام است ولی باید الگوی ذهنی خود را عوض کردن دهیم که این نیازمند سرمایه گذاری است.

۲۰۰ هزار کیلومتر راه مهم و فرعی داریم

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰۰ هزار کیلومتر راه مهم و فرعی و روستایی در کشور داریم، افزود: این در حالی است که ۱۱ هزار کیلومتر خطوط ریلی در کشور وجود دارد که در حال رسیدن به ۱۳ هزار کیلومتر است که البته باز هم با میزان بزرگراه های کشور تناسب ندارد.

وی با بیان اینکه حل معضل آلودگی هوا در پایتخت کشور عزیزمان ایران راهی به جز انتقال حمل و نقل خودرویی به ریلی نداریم، افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون ماشین وارد شهر می شود و در مسیر پایتخت کشور عزیزمان ایران البرز روزانه ۱۱۰ هزار ماشین تردد می کند.

آخوندی با بیان اینکه منابعی جهت توسعه حمل ونقل ریلی در برنامه ششم آینده نگری شده است هست، افزود: ۱۹۰ هزار میلیارد تومان به این امر تخصیص داده شده است داده شده است ولی مشخص است که گنجاندن آن در بودجه امکان پذیر نیست از این رو باید به دنبال منابع بین المللی بود که مجلس نیز اجازه فاینانس به ما داده است و ما با استفاده از این روش در بعضی از محورها قطارهایی را راه اندازی کردیم.

وی همچنین با اشاره به عنوان شهرسازی با بیان اینکه از ۵۵ میلیون نفر جمعیت ۹ میلیون نفر در بافت فرسوده و ۱۹ میلیون نفر در مسکن حاشیه نشین زندگی می کنند، تأکید کرد: در این سال ها راه حل های صورت گرفته با مسأله سازگاری نداشته و با طرح هایی همچون مسکن مهر جهت از بین بردن حاشیه نشینی در حقیقت حاشیه دیگری بر آن افزوده ایم.

۱۱ میلیون حاشیه نشین در کشور داریم

وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم با بیان اینکه سه چهار مسأله در حوزه مسکن و شهرسازی وجود دارد که باید آن را حل کنیم، افزود: یکی از این پرسشها حاشیه نشینی است که ۱۱ میلیون حاشیه نشین در کشور داریم ولی معتقدیم این مسئله را باید در خود آن منطقه حل کرد و این جمعیت امکان جابه جایی به نقطه دیگری را ندارد همچنان که معتقدیم مسئله بافت فرسوده را باید در خود همان منطقه حل کرد که در تبدیل این مناطق به ۲ هزار و ۷۰۰ محله آن را به صورت محله ای مدیریت می کنیم.

بازسازی بافت فرسوده با اعطای تسهیلات ۸ درصدی

وی با بیان اینکه معتقدیم جهت بازسازی بافت فرسوده باید به مردم تسهیلاتی با سود ۸ درصد تعلق گیرد تا آن ها بتوانند این بازسازی را انجام بدهند و دولت نباید در این عنوان دخالت کند، در خصوص مسکن مهر تصریح کرد: باید از ابتدا تناقضی را حل می کردیم چراکه نباید جهت مردم انتظار جدیدی ایجاد می کردیم.

آخوندی افزود: به همین منظور تعهد دادیم این پروژه نیمه تمام را که تعهد دولت بوده تکمیل کنیم و در این مدت ۹۰۰ هزار واحد مسکن مهر را تحویل داده ایم و تقریبا همه آن ها به جز ۹۰ هزار واحد آن در پردیس، البرز و بعضی شهرهای استان خوزستان به اتمام رسیده و کار ما جهت ساخت مسکن مهر انجام شده است است ولی به علت عدم وجود زیرساخت هایی همچون مراکز آموزشی، مراکز درمانی و تأسیسات مورد نیاز باید بگویم تا سه یا چهار برنامه توسعه دیگر پرسشها زیرساختی مسکن مهر اموال شما نمایندگان خواهد بود.

واژه های کلیدی: ماشین | انتقال | میلیون | برنامه | بزرگراه | شهرسازی | عباس آخوندی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog