جذابیت کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه معاملات بورس

جذابیت: کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه معاملات بورس تالار منطقه ای سهم و حق تقدم

گت بلاگز وب‌گردی افزایش تقاضا جهت جن‌گیری در میان مسیحیان بریتانیا

با رو به فزونی گذاشتن مشتریان جن‌گیری در میان مسیحیان بریتانیا، متخصّصان دلواپس هستند که صنعت پررونق جن‌گیری، سلامت روانی مردم را در معرض خطر قرار دهد.

افزایش تقاضا جهت جن‌گیری در میان مسیحیان بریتانیا

به گزارش وبگردی گروه تحریریه سایت جوان؛ «تئوس»، مغزمتفکّر بریتانیایی که در زمینۀ مباحث دینی فعالیت می‌کند، گزارش داده است: تقاضای مسیحیان این کشور جهت جن‌گیری و کارهایی از این دست زیاد کردن یافته است که علّت این امر تا حدودی به خاطر جوامع مهاجرانی است که وارد خاک بریتانیا شده‌اند.

به گزارش تلگراف، با رو به فزونی گذاشتن مشتریان جن‌گیری در میان مسیحیان بریتانیا، متخصّصان دلواپس هستند که صنعت پررونق جن‌گیری، سلامت روانی مردم را در معرض خطر قرار دهد.

در این گزارش ارتباط میان مسیحیت و سلامت روان موردبررسی قرار گرفته و گفته شده است است که “در حال حاضر جن‌گیری در بریتانیا یک صنعت روبه‌رشد هست. تعدادی از مصاحبه‌شوندگان اظهار داشتند که سطح تقاضای مردم جهت جن‌گیری به نحوه حیرت‌آوری زیاد کردن یافته و این روال خلاف اصول و قوانینی است که کلیساها مقرّر کرده‌اند.”

افزایش تقاضا جهت جن‌گیری در میان مسیحیان بریتانیا

گفته می‌شود که شکل‌گیری این صنعت تاحدودی “به خاطر جوامع مهاجران و کلیساهای پنطیکاستی است که آزادانه به جن‌گیری می‌پردازند.”

براساس تحقیقات صورت‌گرفته، مصاحبه‌شوندگان از جمله کشیشان و دیگر مسیحیانی که در حوزۀ سلامت روان فعالیت می‌کنند اظهار داشته‌اند که در اکثر قریب به اتّفاق موارد، فرد موردنظر مبتلا به پرسشها مرتبط با سلامت روان بوده و نیاز به کمک روان‌پزشکان داشته تا جن‌گیرها.

بن رایان که یکی از پژوهشگران این مغزمتفکّر است عنوان داشت: “کلیسای آنگلیکان تمرکز خود را بر روی جن‌گیری زیاد کردن داده است و این مسئله تا حدودی به خاطر زیاد کردن تقاضاها است.”

با رو به فزونی گذاشتن مشتریان جن‌گیری در میان مسیحیان بریتانیا، متخصّصان دلواپس هستند که صنعت پررونق جن‌گیری، سلامت روانی مردم را در معرض خطر قرار دهد.

یکی از سخنگویان کلیسای انگلستان می‌گوید: “کلیسای انگلستان عنوان جن‌گیری را بسیار جدّی می‌گیرد و کشیشان هر یک از موارد را به طور اختصاصی مورد توجّه و پیگیری قرار می‌دهند. هر یک از موارد جن‌گیری توسّط مسئولان ناحیۀ تحت سرپرستی اسقف محل مورد بررسی قرار می‌گیرد. دستورالعمل‌ها ایجاب می‌کند که در بررسی موارد جن‌گیری احتیاط خاص اعمال گردد؛ به‌ویژه هنگامی که قضیه مربوط به شخصی است که در اوضاع اضطرار یا اضطراب قرار دارد.”

منبع:برترین ها

انتهای پیام/

جن گیری در میان مسیحیان بریتانیا

واژه های کلیدی: سلامت | انگلستان | جن گیری | مسیحیان | بریتانیا |

افزایش تقاضا جهت جن‌گیری در میان مسیحیان بریتانیا

افزایش تقاضا جهت جن‌گیری در میان مسیحیان بریتانیا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog